Programme Américain d’Admission des Réfugiés

Nafasi ya Usalama

Hapa ni mahala salama kwa wakimbizi

  • Soma - Hapa ni mahala salama kwa wakimbizi
    Soma
  • Kusikiya - Hapa ni mahala salama kwa wakimbizi
    Kusikiya
  • Kuona - Hapa ni mahala salama kwa wakimbizi
    Kuona

USRAP ina tumika naku linda kutoku fatana na inchi ya yake asili, rangi yake, dini yake, njisiya yake na muelekeyo wake waki ngono. Tuna elewa yakuwa ume kuta vitisho katika maisha yako, na ulikuwa muhanga wa mateso, ubakaji ao kuto kuheshimu haki zaki binadamu. Ni werevu ku eleza uliyo yakuta kwa mufanya kazi wa jamii wako au na msimamizi kw wakati wowote. Wafanya kazi wata chunguza maelezo yako na siri kabisa.

Ikiwa wewe na  mwenziwe wa njisiya moja na wewe muna taka ku shimikwa pamojamarekani, mina weza kuifanya ili wewe na mwenziwe wa ndowa mume funga ndowa ki sheriya. Kwa ujumla, sheriya ya mahali ambapo ndowa ili sherekewa ita julisha ikwa ndowa yonu ni halali kwaku hama. Wanandowa wa njisiya moja hambao hawaja funga ndowa lakini ambo wana itikwa kwaku fika kwa USRAP wanaweza kuwa na kesi yao ambyo ina tumwa ili wapate ku shimikwa kwa jimbo moja Marekani ikiwa wana itikwa kwa réinstallation.

⇠ Kila Kitu kuhusu USRAP