Programme Américain d’Admission des Réfugiés

Kipindi cha 5 : Safari

Kipindi cha 5 : Safari

 • Kusikiya - Kipindi cha 5 : Safari
  Kusikiya

Kwa kiwango hiki, RSC itaongoza na shirikwa laki mataifa kwa wahamaji, ao OIM, kwaku andaa safari yako ya ndege kwenda Marekani. Kama vile mkimbizi anaye kubaliwa, una itikwa kwaku pewa mkopo wa safari kwaku lipa tiketi yako ya ndege na uta saini Billet à ordre ambamo una haidi ku ku lipa mkopo kwa miaka tatu na nusu kisha kufika kwako Marekani.

Una takiwa ku ngoja OIM ihakikishe safari yako kabla uuzishe vitu vyako, ku toka kazini mwako ao ku toka makao yako.

Kwa yale yanayo husu safari uta pewa msaada ifwatayo :

 • Kupata vikartasi vya safari ndani mwake visa yaku ingiya, kutoka na mapito popote ambapo ile ina wezekana.
 • Muelekeyo wa kabla yakuondaka
 • Kwako ongeza kwa maelezo kuhusu safari zilizo tolewa wakati wa Mafunzo ya Orientation Culturelle, mutapokeya kwa zaidi maelezo kuhusu mpango wa ndege, safari ya ndege, hali ya hewa, mapashwa ya mipaka na musaada waki pekeye ambayo ungeli ngojeya ku pata kwa mapito na wakati uta fika Marekani.
 • Uchukuzi na musaada toka uwanja wa ndege:
 • Uta pokeya msaada kwa vipimo, piya kwa mapashwa ya mapashwa ya ofisi ya mipaka na uhamisaji kwenyi uwanja wa ndege.
 • Usindikizaji ya msaada ao ya matunzo
 • Wasafiri wanakuwa na haja ya msaada waki pekeye katika safari wata pewa msaada muhimu
 • Msaada katika mwendo
 • Uta ongozwa, kwa uongozaji wa ndege, na kila marekebisho muhimu waku wekesha nafasi na chakula na makao inayo itajika kwa mwendo na OIM ou watowa msaada waki kubaliyana na OIM.
 • Msaada unapo wasili

Utakuta kwa uwanja wa ndege Marekani na mfanya kazi wa OIM atakaya ku saidiya na mapashwa, piya na safari ya ndege inayo faha. kwa makao yako ya mwisho Marekani, utapokelewa na mushimamizi wa Agence ya Réinstallation.

SWALI ZINAZO ULIZWA MARA NYINGI

Niwakati gani nina takiwa kuanza ku lipa pesa ya tiketi na namna gani nawweza kuifanya ?

Kabla kuondoka, uta saini Billet à ordre ambamo una ahidi ku lipa bei ya tiketi kwa watu wote wanao kuwa kwa kesi yako. Kisha kufika kwako Marekani, unakuwa na myezi 42 kwaku lipa faida za mkopo. Malipo ya mkopo kikawaida inaanza kisha myezi sita yaku fika kwako. Malipo hii ya mwezi ina takiwa ku tumwa kwa Agence de Réinstallation zinazo tajwa katika Billet à ordre. Kisha, Agence de Réinstallation ita lipa OIM ili kupata pesa kwajili ya wengine wanao hitaji réinstallation. Kulipa haraka mkopo wa safari ina saidiya kwaku cunga mpango wa mkopo wa safari na itaku saidiya ku inuwa kiwango ya mkopo Marekani. Ukiwa na matatizo ao shida yaku lipa mkopo wako, una takiwa ku zungumuza na Agence ya Réinstallation; kwa hali fulani kiyasi ya pesa ya mkopo inaweza ku punguzwa ao muhula wa malipo ku ongezwa. Ni muhimu ku zungumuza na Agence de Réinstallation lako kuhusu Billet à ordre unapo fika.

Ni mzigo ngapi na takiwa ku leta?

Kabla yaku ondoka,OIM ita towa maelezo kuhusu mpaka kwa mzigo fulani na vitu ambavyo haviwezi pelekwa malekani. Tafazali ujuwe yakuwa malipo ya mizigo ina kaziwa na OIM haiwezi ku lipa ama ku chukuwa jukumu ya mizigo ya zaidi, uta ombwa kukuwa na vitu vyako vyote kwenye uwanja wa ndege naku heshimu mipaka.

Kwa ujumla, vitu vina tiliwa mipaka kwa mizigo miwili ya kilo 23 ao Ib 50 kwa kila musafiri ((isipokuwa watoto wachanga, ambao hawana haki yaku peleka mizigo). Kwa kesi fulani, ku chunguza mizigo ina tiliwa mipaka kwa mzigo mumoja kwa kila msafiri. Mzigo waku peleka mkononi, kikawaida ina pangwa mzigo mumoja kwa kila msafiri. Mzigo ya kupeleka mkononi ki hasili piya na vitu vyengine kama compyuta, chombo cha mziki na vitu vyengine kama ivyo, una hesabiwa kuwa kitu moja ya mzigo waku peleka mkononi.

OIM ina takiwa kuji hakikisha yakuwa ume pewa maelezo sahii kuhusu malipo ya mizigo inayo tumikishwa kwa safari yako ya kwenda Marekani kabla uondoke.

⇠ Kila Kitu kuhusu USRAP